LIKO STUDIO

چرا ما؟

عکس‌های ما عکس‌هایی هستند شاد و سرزنده، طبیعی و واقعی. عروس و داماد ژست‌های غیرعادی ندارند، در حالت‌های غیر‌طبیعی و بی‌هدف نمی‌ایستند. در عکس های ما همیشه نزدیکترین افراد به شما حضور خواهند داشت. والدین شما، دوست‌های شما. در این عکس‌ها آنها شاد و دوست‌داشتنی هستند، درست مانند شما.

هزینه عکس برداری چقدر است؟

درآمد ما پاداش تلاشهای ماست. ما معتقدیم که کار را باید درست انجام بدهیم. چرا که عکس برای هر خانواده‌ای ضروری و خاطره انگیز است. عکس با پدربزرگ و مادربزرگ، روزی که بچه‌ها به کلاس اول می‌روند، تصاویری تکرار ناشدنی هستند.

[عکاســی]

حداقل تعداد عکس 10عدد
تحویل عکس بصورت فایل و چاپ 10 در 15
هزینه هر عکس 200.000 تومان

پنج ساعت عکاسی در خانه یا محل مورد نظر شما
حداقل تعداد عکس 20 عدد
تحویل عکس بصورت فایل و چاپ 10 در 15
هزینه هر عکس 200.000 تومان
+
هزینه رفت و آمد

عکاسی در خانه یا محل مورد نظر شما و استودیو
تعداد عکس 200 عدد
تحویل عکس بصورت فایل و چاپ 10 در 15
+
آلبوم 10 برگ سایز 30 در 60
هزینه دو روز عکاسی 25.000.000 تومان
+
هزینه رفت و آمد

عکاسی در خانه یا محل مورد نظر شما و استودیو
تعداد عکس 100 عدد
تحویل عکس بصورت فایل و چاپ 10 در 15
هزینه یک روز عکاسی 15.000.000 تومان
+
هزینه رفت و آمد

عکاسی در خانه یا محل مورد نظر شما و استودیو
تعداد عکس 24 عدد
تحویل عکس بصورت فایل و نگاتیو
+
چاپ آلبوم سایز 30 در 60
هزینه یک روز عکاسی 15.000.000 تومان
+
هزینه رفت و آمد

 آلبوم عکس 30 در 60 – 10 برگ – 35 عکس
هزینه 10.000.000 تومان
آلبوم عکس 40 در 60 – 15 برگ – 45 عکس
هزینه 15.000.000 تومان

[فیلم‌برداری]

فیلمبرداری با 1 دوربین در خانه یا محل مورد نظر شما
زمان فیلم: 10 تا 15 دقیقه
هزینه 10.000.000 تومان
+
هر دوربین اضافه 5.000.000 تومان
+
هزینه رفت و آمد

فیلمبرداری با 3 دوربین در خانه یا محل مورد نظر شما
+
فیلم کوتاه 10 تا 15 دقیقه
هزینه دو روز فیلم برداری و تدوین 25.000.000 تومان
+
هزینه رفت و آمد

[لیکو در استانبول]

یک روز عکاسی و فیلمبرداری در لوکیشن‌های مختلف
تعداد عکس 100 عدد
+
تحویل عکس بصورت فایل و چاپ 10 در 15
+
فیلم کوتاه 10 تا 15 دقیقه
هزینه عکاسی، فیلم برداری و تدوین: 1000 دلار